Koppelingen


Het EcoReflect systeem kan worden gekoppeld aan verschillende gebouw beheersystemen: Schneider Electric, Priva, Siemens, Johnson Controls, Kieback-PeterWebEasy, Honeywell. Doordat er wordt gewerkt met open source software kan elk willekeurig ander systeem hier ook op worden aangesloten.




Klimaatmonitor
Om op lokaal en regionaal niveau te kunnen sturen is gedetailleerd inzicht in de energieprestaties van de lokale samenleving nodig. Rijkswaterstaat helpt gemeenten en andere geïnteresseerden door veel relevante lokale energie- en klimaatgegevens te verzamelen. Rijkswaterstaat voegt deze overzichtelijk samen in de Klimaatmonitor via een aantrekkelijk en interactief dashboard.

De Klimaatmonitor brengt gemiddeld ca. 90 % van het finale energiegebruik en de opwek van Hernieuwbare Energie per gemeente in beeld. Het energiegebruik is o.a. gebaseerd op de meterstanden van gas- en elektriciteitsmeters. Daarnaast bevat de Klimaatmonitor vele honderden onderliggende indicatoren op gemeente-, wijk- en buurtniveau.

Voorbeelden zijn de trends in geregistreerde zonnepanelen, elektrische voertuigen, laadpalen en energielabels van woningen en utiliteitsbouw. De gegevens worden jaarlijks geactualiseerd en weergegeven in de meest recente gemeente-indeling.



Ontwikkeling
EcoReflect levert vanaf 01-10-2017 een gratis koppeling waarmee presentaties vanaf de klimaatmonitor op het EcoReflect scherm kunnen worden getoond. 

Klimaatmonitor: https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive

EcoReflect heeft veel tevreden klanten in de diverse branches. Kijk ook eens bij onze Referenties

 

Brochure