Monitoring


Een belangrijk onderdeel binnen energiebesparing betreft het daadwerkelijk monitoren van het energieverbruik. Middels monitoring wordt het werkelijke energieverbruik en eventueel gerealiseerde besparingen inzichtelijk gemaakt. Dit geeft bewustwording en inzicht in de resultaten van genomen maat-regelen. Onderzoek heeft aangetoond dat met alleen al energie monitoren en actief managen van het energieverbruik  gauw 20 tot 25 % bespaard kan worden!Tevens kan met behulp van de verkregen informatie uit het monitoring systeem het gedragscomponent van de gebruikers inzichtelijk worden gemaakt in relatie tot energiebesparing. 
Voor toepassing van het energiemonitoringssysteem dienen de aangesloten objecten te zijn voorzien van slimme meters. 

Gasverbruik van een niet goed werkende installatie

 

Gasverbruik van een goed werkende installatie

 

Wilt u meer weten over de vele mogelijkheden die wij u kunnen bieden, neem dan verblijvend contact op met onze heer T. Broekhof.

 

 

 

Brochure